Första dagen efter semestern/The first day after the holiday

Eller vad det är? Nu är den snackisen igång, om hur det är att börja jobba igen. Det är som vanligt, jag har haft mitt jobb i över 20 år och jag tycker om det. Jag tycker om att ha semester då jag kommer mig själv närmare än när jag jobbar eller är hemma, och jag tycker om att jobba också och att vara hemma. Det är jätteskönt att vara hemma. Snacka om win-win-läge!

Sent igår kväll så plockade jag fram min arbets-iphone för att ta reda på vart jag skulle idag och i morse så plockade jag fram mitt arbete ur garderoben
2013-08-19 001
Min personliga utrustning som förutom iphonen består av en liten och lätt dator och jag bara älskar det också, det mobila kontoret som jag i princip kan montera upp var som helst. Det är en skön känsla att inte vara bunden i rummet och att min kompetens håller var jag än befinner mig. Det är så mycket Chrille som det kan bli 🙂

Fick mycket gjort idag. Hade en del saker inplanerade sedan över fem veckor tillbaks och den planeringen höll. Sedan prioriterade jag de mailen som innebar en bokning i min kalender så att jag fick koll över läget framöver. Därefter tog jag kontakt med alla som ville ha min kontakt och jag hann med alla innan de började att jaga mig. Mycket skönare att själv ligga steget före än att vara jagad och bli avbruten.

Efter jobbet direkt iväg till Randi på Randis hårstudio. Nuförtiden så har jag börjat att förhandsboka tider, ungefär var sjätte vecka och det är skönt att ha det på rulle. En klippning och mycket prat om livet och dess förutsättningar och förmånen att få arbeta eller verka i det som vi är skapta till att vara eller vara i. Återbesök om 6 veckor igen 🙂
Dessa gynnare simmade utanför salongen i Svartån som flyter utanför. De ingår i Open Art som fortfarande pågår i Örebro. Passa på att se den innan den försvinner.
2013-08-19 008

Perfekt fotbollsväder, temperatur och två av mina favoritlag på planen Örebro SK vs Hammarby och självklart så ligger ÖSK varmast om hjärtat
2013-08-19 014

Letade rätt på C på Västra Stå. Det var länge sedan vi tittade på fotboll tillsammans så det var kul att ses där igen, där vi brukar stå, så som så många andra också gör, står där de ungefär alltid står 🙂
En bra match i el-ljus i den ljumma sommarkvällen med en fullmåne på väg upp. Jag tycker att det är avkopplande att titta på fotboll på plats. Kan försvinna in i ett meditativt läge fast jag ändå uppfattar vad som sker på plan. Så när C och jag tittar på fotboll tillsammans så är det oftast under tystnad med en och annan kommentar om huruvida det var offside eller ej.
2013-08-19 019

2013-08-19 022

Mina katter är glada över att husse är hemma igen. Marina sover ”husse” så mycket hon orkar och CT snackar och umgås mellan varven som han är iväg och fixar med något.
2013-08-19 006

Livet känns bra och det är inte för att jag sitter med en guldsked i munnen, för jag är lång därifrån. Nä, livet känns bra för att det är lugn och harmoni och då behövs inga guldskedar i käften.

Christer Hansson

Or what it is? Now the talk of the running, how it’s going back to work. As usual, I’ve had my job for over 20 years and I enjoy it. I like to have a vacation then I will myself more than when I’m working or at home, and I enjoy working well and being at home. It’s great to be home. Talk about a win-win situation!

Late last night, so I picked up my work iphone to find out where I would be today, and this morning I was picking up my work out of the closet

My personal equipment in addition to the iphone consists of a small, lightweight computer and I just love it too, the mobile office that I basically can mount up anywhere. It’s a nice feeling to not be bound in the room and that my expertise is wherever I find myself. There is so much Chrille as it can get 🙂

Got a lot done today. Had a few things planned for over five weeks back and the planning was. Then I prioritized the emails that involved a tour on my calendar so I could track the position going forward. Then I contacted everyone who wanted my contact and I had time for everyone before they started to chase me. Much nicer to yourself to stay ahead than being chased and being interrupted.

After work directly off to Randi on Randi’s hair studio. These days, I have started to pre times, approximately every six weeks and it’s nice to have it roll. A clipping and a lot of talk about life and its opportunities and the privilege to work or act in what we are created to be, or be in. Recall of 6 weeks again 🙂
These fellows swam outside the auditorium in Svartån flowing outside. They are included in the Open Art which is still ongoing in Örebro. Take the opportunity to see it before it disappears.

Perfect football weather, temperature, and two of my favorite teams on the field Orebro SK vs Hammarby and obviously so is ÖSK closest to my heart.

Looked right at C on the West Stand. It was a long time ago we watched football together so it was fun to be there again, where we usually stand, as so many others do too, stand where they roughly always stands 🙂
A good match of the electric light in the balmy summer evening with a full moon rising. I find it relaxing to watch football on the spot. Can disappear into a meditative mode, though I still understand what is happening on the field. So when C and I watch football together, it is often in silence, with the occasional comment on whether it was offside or not.

My cats are happy that dad is home again. Marina sleeps ”master” as much as she can and CT talking and socializing between the yards as he is away and fixes with something.

Life feels good and it’s not because I’m sitting with a guldsked in the mouth, for I am long from there. Nah, life feels good because it’s quiet and harmony and then needed no golden spoons in the jaw.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.